ÁTLÁTÁS

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának kiállítássorozata – 2011/2012.

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója az elmúlt években rendre olyan csoportos kiállításokkal jelentkezett, ahol a Stúdió egészét próbálva bemutatni, egy-egy alkotótól néhány képet tettünk falra. A mostani Átlátás sorozat ezt megszakítva kevesebb számú alkotónak, bővebb megjelenési lehetőséget biztosít, és kevésbé a Stúdió egészére, inkább az egyes alkotók aktuális problémafelvéteseire fókuszál.


Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, rögtön egyetértettünk abban, hogy a hazai kortárs vizuális kultúra egyik nehézsége a kommunikáció, az együttgondolkodás és a projektépítés mechanizmusának hiánya. Tagadhatatlan, hogy a fiatal alkotóknak és fiatal elméleti szakembereknek nehéz a szakmai pályájukat elkezdeni, megfelelő formában bemutatkozni, önálló kiállítással jelentkezni. Pár hét múlva körvonalaztuk az Átlátás projektet, amelyben végül kilenc alkotó, hat galériában, hat kurátorral együtt gondolkodva mutatja be műveit.


Pozitív tapasztalat volt, hogy könnyen meggyőztünk hat kiállítóhelyet, hogy csatlakozzon a projekthez. Elsődleges szempont volt, hogy nyitottak legyenek a fotóra, mint műfajra, nyitottak arra, hogy egy teljesen friss alkotóval dolgozzanak, illetve szempont volt az is, hogy lehetőség szerint a non-profit és a kereskedelmi szektorból egyaránt érkezzenek. Az Átlátás projekthez csatlakozó kiállítóhelyek a Demo galéria, a Faur Zsófi galéria – Panel, a kArton galéria, a Liget galéria, a Lumen galéria és az Artbázis (valamint kezdetben a Nessim galéria).


A kurátorokat a galeristák, valamint mi, a projekt vezetői választottuk ki 19 pályázó közül. Felismerve az egymásrautaltságot fiatal fotográfusok és kurátorok között, a kurátori pályázat fő célja egy olyan kurátori csapat létrehozása volt, amelynek tagjaival az FFS hosszú távú kapcsolatot építhet ki, így nem csak a fotósoknak, hanem idővel a fiatal kurátoroknak is gyűjtőhelyévé válhat. A kiállító alkotókat a galeristák és a kurátorok közösen válogatták ki, az alkotói szinopszis és prezentáció alapján az FFS 50 pályázó tagja közül.
Az Átlátás cím maga is arra a törekvésre utal, amely a kurátorok és alkotók együttműködésére alapoz. Kezdettől fogva hangsúlyoztuk, hogy a projektnek csupán befejező momentuma a létrejövő kiállítás. Ami igazán fontos, hogy művész és kurátor megtanuljon közösen koncepciót hangolni, térben gondolkodni, felmerülő problémákat megoldani, a kiállítóhellyel kommunikálni. A rendelkezésre álló bő fél év alatt közös prezentációt is szerveztünk, melyen mindenki beszámolt addigi munkafolyamatáról, esetleges felmerülő kérdéseiről, problémáiról, így lehetőség nyílt, hogy a hat kiállítás szereplői: alkotók, kurátorok és a kiállítóhelyek képviselői, egymás munkáit is nyomon kövessék.


Reményeink szerint a megszokott csoportos kiállítások mellett ez a sorozat is folytatódik a jövőben. Azonban ennek összetettsége és komplexitása jóval komolyabb pártfogói támogatást igényel. A mostani sorozat létrejötte kizárólag a projektben résztvevő galeristák, kurátorok, alkotók és szervezők elkötelezett munkája és önzetlen segítsége miatt valósulhatott meg. Köszönet nekik.

     Oltai Kata     
kurátor

Nánási László
az FFS korábbi titkára

Az FFS szeretettel látja az érdeklődő közönséget a kiállítások megnyitóin, és minden, az Átlátás program köré szerveződő eseményen, melyről itt a honlapon folyamatosan tájékoztatást adunk.

ÁTLÁTÁS Finisszázs | 2012.04.25 | ArtBázisAz FFS - ÁLÁTÁS projekt kiállításai:

2011. november 24, 19.00
Trembeczki Péter: Újratervezés
Faur Zsófi Galéria - Panel
kurátor: Gellér Judit

2011. december 8.
Halász Dani: Fogd a pénzt és fuss
Lumen Galéria
Kurátor: Stencer Sári

2012. január 12.
Egy város láthatatlan metszete:

Kádár Levente, Kerekes Emőke
Demo Galéria

Kurátor: Stánitz Zsuzsanna

2012. január 18.
Személyes tér: Érmezei Lili Zoe, Kaulics Viola
ArtBázis Összművészeti Műhely

Kurátor: Megyesházi Éda Manó

2012. február 23.
Ív&Candy - r.í.c chicks 
(Gáldi Vinkó Andrea, Szombat Éva)
Liget Galéria
Kurátor: Somosi Rita

2012. március 29.
Ember Sári: Családfakutatás
kArton Galéria
Kurátor: Benkő Zsuzsanna